Helping Hands
English     Svenska   

Hjälpprojekt i Ungern

Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Ungern
Nuvarande bild:      Totala antal bilder:

Helping Hands hjälpleveranser har distribuerats till barnhem och institutioner i centrala Ungern.

Helping Hands hjälpsändning har nått fram och distribuerats till ett barnhem för funktionshindrade barn i centrala Ungern. Kläder, skor, rullgardiner och andra nödvändighetsartiklar skänktes även till hjälpcentra för fattiga barnfamiljer och andra behövande i regionen. På bilderna får Ni följa den glädje som spreds när förnödenheterna mottogs på de olika hemmen som donerats av generösa företag och privatpersoner i Sverige.

Varmt tack till alla Er som bistått och därigenom gjorde dessa glädjerika hjälpinsatser möjliga.< Föregående sida