Helping Hands
English     Svenska   

Hjälpprojekt i Tjeckien

Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Tjeckien
Nuvarande bild:      Totala antal bilder:

Utdelning av Helping Hands biståndsleverans till hjälpbehövande i Tjeckien.

Det var med stor glädje som nya kläder och andra förnödenheter mottogs på ett barnhem i nordvästra Tjeckien. Barnhemmet hyser närmare 60 barn mellan 3 till18 år som alla blev jätteglada när de fick sina nya saker.

Varmt tack till alla Er som hjälpte till att göra denna glädjerika hjälpinsats möjlig.< Föregående sida